Замовник: Виконавчий комітет Новомосковської міської ради

Авторський колектив:

Керівник майстерні, ГАП — Соболєва З.В.

Керівник групи — Соболєв К.О.

Науковий керівник — Гелла О.І.

Архітектор — Горнєва О.В.

2015-2017

Мета проекту — забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища м. Новомосковськ шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам’яток, визначення меж і режимів використання території історичного ареалу міста. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання: характеристика історичних територій населеного місця; розкриття характерних рис і цінності сукупності об’єктів культурної спадщини; аналіз діючого охоронного зонування..

Предметом проекту є історично сформований розпланувально-просторовий устрій м. Новомосковська, забудова, об’єкти культурної спадщини, визначення методів і заходів з охорони нерухомої культурної спадщини міста та збереження традиційного характеру середовища.