Замовник: Слов’янська міська рада

Авторський колектив:

Керівник майстерні, ГАП — Соболєва З.В.

Керівник групи — Соболєв К.О.

Провідний архітектор — Соболєва О.О.

Архітектори — Кублицька К.Є., Гюгьозян Ю.Г., Журавльова Д.С., Філь О.О.

2019

Мета проекту полягає в розробці історико-архітектурного опорного плану та науковому обґрунтуванні меж історичного ареалу. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання: визначення особливостей природної складової території міста, що впливають на своєрідність розпланування та просторової побудови населеного місця; визначення етапів містобудівного розвитку та їх наслідків в розплануванні та забудові міста; характеристика історичних територій населеного місця та виявлення історичного ареалу (ареалів); виявлення середовищного зонування історичного центру; аналіз архітектурно-просторової композиції і пейзажно-видової структури історичного центру; складання комплексної історико-культурної оцінки території населеного місця; розкриття характерних рис і цінності сукупності об’єктів культурної спадщини; аналіз діючого охоронного зонування тощо.