Замовник: Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради

Авторський колектив: 

Керівник майстерні, ГАП — Соболєва З.В.

Керівник групи — Соболєв К.О.

Провідний архітектор — Соболєва О.О.

Архітектори — Журавльова Д.С., Торосян В.Е.

2018

Мета проекту: 

— регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

— раціонального використання території населеного пункту;

— створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;

— забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

— забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

— сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;

— розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;

— вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;

— збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.